تاریخ ایران وجهان وعلوم دوره راهنمایی

 

اسامی مورخان وآثار آنها

اثار

نام مورخ

 

ردیف

فارس نامه

ابن  بلخی

 

 

1

تاریخ الوزراء

ابوالرجا قمی

 

 

2

دستور دبیری

محمد میهنی

 

 

3

تربیت کورش- جمهوریت اسپارت –بازگشت ده هزار نفری

 

گزنفون

4

تاریخ اولجایتو-زبده التواریخ-عرایض الجواهر

ابوالقاسم کاشانی

 

 

5

سمط العلی للحضره العلیا

ناصر الدین منشی کرمانی

 

 

6

مجمع الانساب

شبانکاره ای

 

 

7

تاریخ جنگ های پلوپونز

توسیدید

 

 

8

تاریخ گزیده

حمدالله مستوفی

 

 

9

ظفر نامه شامی

نظام الدین شامی

 

 

10

تاریخ رویان

مولانا املی

 

 

11

مجمع التواریخ سلطانیه(تاریخ حافظ ابرو)- تاریخ ملوک کرت-تاریخ ال مظفر-تاریخ امیر ارغون شاه-تاریخ شاهرخ میرزا- تاریخ سربداریه- پادشاهی طقاتیمور-ذیل جامع التواریخ-ذیل ظفرنامه شامی

حافظ ابرو

 

 

12

تاریخ قم

حسن قمی

 

 

13

مجمل فصیحی

محمد خوافی

 

 

14

مطلع السعدین ومجمع البحرین

عبدالرزاق سمرقندی

 

15

مواهب الهی

معین الدین معلم یزدی

 

16

 

دستور الوزراء- خلاصه الاخبار- اخبار الاخیار- همایون نامه – مآثر الملوک

خواند میر

 

17

 

لب التواریخ

عبداللطیف قزوینی

 

18

 

تاریخ شاه اسماعیل وشاه طهماسب صفوی(ذیل تاریخ حبیب السیر)

امیر محمود

 

19

 

تاریخ عباسی ( روزنامه ملاجلال)

ملاجلال محمد یزدی

 

20

 

احیاء الملوک( مکمل تاریخ سیستان)

غیاث الدین سیستانی

 

21

 

خلاصه السیر

خواجگی اصفهانی

 

22

 

اخبار الطوال

دینوری

 

23

 

تجارب الامم

ابن مسکویه

 

24

 

فتوح البلدان - الانساب

بلاذری

 

25

 

تاریخ نادر شاهی

شفیع تهرانی

 

26

 

تاریخ زندیه

عبدالکریم شیرازی

 

27

 

مجمع التواریخ

مرعشی اصفهانی

 

28

 

تاریخ محمدی

محمد ساروی

 

29

 

فواید الصفویه

ابوالحسن قزوینی

 

30

 

تحفه العالم

عبد اللطیف شوشتری

 

31

 

تجربه الاحرارو تسلیه الابرار

عبدالرزاق دنبلی (مفتون)

 

32

 

رستم التواریخ

محمد هاشم (رستم الحکما)

 

33

 

گلستان ارم

باکیخانوف

 

34

 

جامع جعفری

محمد نایینی(طرب)

 

35

 

تاریخ زندگی عباس میرزا(نایب السلطنه)

حاجی میرزا انصاری

 

36

 

سفرنامه ناصر خسرو

مصطفی افشا ر (بهاء الملک)

 

37

 

نزهه الاخبار

حقایق نگار خورموجی

38

تاریخ عضدی

احمد میرزا عضد الدوله)

 

39

سفرنامه سدید السلطنه(التدقیق فی سیر الطریق)

محمد علی خان مینایی بندر عباسی(سدید السلطنه)

 

40

خاطرات  احتشام السلطنه

محمود خان علامیر(احتشام السلطنه)

 

41

تاج المآثر

صدر الدین نظامی نیشابوری

 

42

 

تاریخ فیروز شاهی

ضیاءالدین برنی

43

تاریخ فیروز شاهی

سراج عفیف

 

44

 

تاریخ مبارک شاهی

عبدالله سرهندی

 

45

 

طبقات اکبری

نظام الدین هروی

46

منتخب التواریخ

ملا عبد القادر بداءونی       ( قادری)

47

تاریخ شاهی= تاریخ سلاطین افاغنه

احمد یادگار

48

بیان وقایع

عبد الکریم کشمیری

49

اویماق مغول

میرزا عبدالقادر خان

50

مروج الذهب –معادن الجواهر

مسعودی

 

51

 

مقدمه

ابن خلدون

 

52

 

عیون الاخبار – الامامه و السیاسه

ابن قتیبه دینوری

 

53

 

البلدان –تاریخ یعقوبی – المسالک والممالک –ملک روم

یعقوبی

 

54

 

الکامل فی تاریخ

ابن اثیر

 

55

 

تاریخ خلفا

ابوالفدا

 

56

 

مطالعه تاریخ

توین بی

 

57

 

تاریخ روم – توطئه کاتیلینا – جنگ جوکارتا

سالوستوس

 

58

 

زندگی اسکندر – حیات مردان نامی

پلوتارخ

 

59

 

وقایع نامه

تاسیتوس

 

60

 

احوال شهر روم

لیوی

 

61

 

گزارش گالیا –گزارش داخلی

یولیوس

 

62

 

پرسیکا

کتزیاس

63

التاج

جاحظ

 

64

 

معجم البلدان

یاقوت حموی

 

65

 

تاریخ الامم – التهذیب الاثار

طبری

 

66

 

المنتظم –تلبیس ابلیس

ابن جوزی

 

67

 

تاریخ بخارا

نرشحی

 

68

 

تاریخ طبرستان

ابن اسفندیار

 

69

 

مجمل التواریخ

گلستانه

 

70

 

زبده التواریخ

مستوفی

 

71

 

شهریار – تاریخ رنسانس

ماکیاول

 

72

 

تاریخ بریتانیای کبیر

دیوید هیوم

 

73

 

تاریخ انحطاط وسقوط روم

ادوارد گیبون

 

74

 

عالم آرای عباسی

اسکندر بیگ منشی

75

 

تاریخ سنی ملوک

حمزه اصفهانی

 

76

 

عالم آرای نادری

محمد کاظم مروی

 

77

تاریخ تمدن اسلامی

جرجی زیدان

 

78

 

جغرافیای خورنه

موسی خورنه

 

79

دمشق

ابن قلانسی

 

80

حکایت تاتار

کارپرینی

 

81

تاریخ مصر

مان تن

 

82

گهواره تمدن

ویل دورانت

 

83

 

تاریخ سلاجقه

آقسرایی

 

84

کلیات تاریخ

ولز

 

85

تاریخ تمدن

 

لوکاس

86

تاریخ سری – تاریخ جنگ ها -  ابنیه    ر

پروکوپیوس

 

87

الکسیاد – رویداد نامه – تاریخ معاصر

پسلوس

88

جهانگشای نادری – دره نادره

مهدی استر آبادی

 

89

حکومت نادر شاه

فلور

90

تاریخ ایران

سر جان ملکم

 

 

91

تاریخ نادر شاه

فریزر

 

92

عالم آرای نادری

مروی

93

تذکره الملوک

میرزا سمیعا

 

94

گلشن مراد

غفاری کاشانی

95

زندگی نادر شاه

هانوی

 

96

مجمع التواریخ

مرعشی

97

راحه الصدور

راوندی

 

98

تارخ افضل – عقد العلیا- سلجوقیان وغز در کرمان –المضاف الی بدایع الزمان

افضل الدین کرمانی

 

99

تاریخ دیاربکریه

ابوبکر طهرانی

 

100

عالم آرای امینی

خنجی اصفهانی

 

101

الفهرست

ابن ندیم

 

102

تاریخ الفخری

ابن طقطقی

 

103

زین الاخبار

گردیزی

104

احکام السلطانیه

ماوردی

 

105

الفتوح

کوفی

 

106

تاریخ مسعودی – تاریخ بیهقی

بیهقی

 

107

تاریخ رویان ومازندران

مرعشی گیلانی

 

108

تاریخ یمینی

عتبی

 

109

لباب الباب

محمد عوفی

 

110

 

 

 

گردآوری : حیدر سعیدی دانشجوی  کارشناسی تاریخ پیام نور سقز

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 23:40  توسط حیدر سعیدی  |